Kolik peněz je možné vybrat z Airbank bankomatu v jeden den?

Ptal jsem se na to Airbank v létě 2017 a vybrat lze peníze klidně z jednoho bankomatu v jednu hodinu. Nemusí se o tom dávat vědět Airbank. Najednou si vyberete až 120 000 korun. Pokud je potřeba vybrat více, stačí po dokončení výběru vložit kartu do bankomatu znovu a proces opakovat.

Jestli se vám někdy v budoucnu bude hodit vyšší částka než 300 000 korun, zajděte na pobočku.

POZOR: před výběrem si zkontrolujte vaše bankovnictví, sekci: Účty / Karty k účtu / Změnit limity karty / a dočasně si zvedněte limit pro výběr peněz, jelikož je obvykle nastaven kvůli bezpečnosti dost nízko.

Zde je mapa bankomatů a poboček Airbank: https://www.airbank.cz/vypis-pobocek/

Rubriky: Finance Ostatní | Napsat komentář

4 ŽIVLY V INVESTOVANÍ

Existují různé postupy a způsoby, jak vysvětlovat finanční investice v ekonomickém světě, ale je načase si ukázat i jinou, snadněji pochopitelnou cestu.  

Je mnoho informací o tom, proč, jak a kam investovat. Nabídka těchto investic je opravdu široká. Je třeba se zamyslet, jakou míru rizika jsme schopni unést a jaká je naše ideální cesta. Hodíme se do světa finančních investic, když máme pocit, že jim nerozumíme?

Každý z nás by měl pochopit základní principy spojený s finančním investováním.

Proto je třeba najít vlastní rovnováhu mezi:

 • potřebou volného přístupu k financím, plánováním jejich budoucího využití;
 • touhou/přáním jaký výnos by se vám líbil a jaké nástroje pro tento zisk hledat;
 • a strachem  z nebezpečí a se sebereflexí týkající se naší osoby.

A tak je na čase začít řešit otázku, zda je lepší trochu riskovat, nebo se držet „při zemi“.

 ZEMĚ

Naše první spořící zkušenost každého z nás byla určitě kasička, kde jsme viděli své peníze přibývat a našli tam přesně tolik, kolik jsme tam dali. Pak přišel čas, kdy jsme se postavili na vlastní nohy a začali zvažovat co s naším přebytkovým příjmem. Jako každý rozumný člověk chápeme, že je nutné začít myslet na budoucnost. Jsme tedy již dostatečně zralí hledat nové příležitosti. Nezkušenost je to, co nás pevně drží při zemi a proto vyhledáváme „bezpečnější“ investice, kterými jsou např. penzijní fondy, stavební spoření, ale také dluhopisové fondy.

Už jako děti jsme slyšely, že všechna vajíčka se nedávají do jednoho košíčku, protože když upadneme, nezbude nám nic. Tedy ani chytrý investor nebude spořit do jednoho produktu, ale bude své peníze ukládat do několika míst. Ve finančním vyjádření se tomuto rozkládání investic říká „diverzifikace“.  Tuto možnost nám nabízí forma tzv. kolektivního investování do fondů, které pro začínajícího/konzervativního či opatrného investora poskytují např. fondy peněžního trhu, dluhopisové, garantované nebo fondy tzv. zajištěné.

Výnos těchto „ jistých – zemských“ investic přináší maximálně pokrytí inflace, neboli vytváří jistotu zachování hodnoty peněz v čase. Je to stejné, jako když se podíváme na palouček, kopeček či hory, jsou to pouze jemně se rýsující horizonty, které se pohybují nahoru i dolů. Obdobně křivka těchto investic je mírná. Ano, jsou tu i hory, například investice v rozvojových zemích, které mohou přinášet vyšší zisk, ale i případné zakolísání pod zainvestovanou hodnotu. Když na těchto horách uklouzneme, tak i pád může být bolestivý. Proto je třeba se rozhodovat a volit takové dluhopisové investice, kde se stále ještě budeme cítit jistě na svých nohou. Jako zkušený turista či sportovec je pak možné být víc odvážný a rozhodnout se spořit do dluhopisů, které přináší potenciálně vyšší zisk spojený však s vyšším rizikem.

VODA

Voda je důležitý živel, bez kterého bychom nepřežili více jak 5 dní. Jak se k tomuto elementu postavit? Jak postupovat? Máme více času a trochu jsme si již osahali bezpečnější investovaní. Už nás nebaví být doma a chceme se podívat za moře. Pak je třeba, abychom se stali smíšeným investorem „námořníkem“.   Jako tito investoři bychom neměli zavírat oči před fondy, které můžete přirovnat k vodnímu elementu, jsou to např. fondy smíšené/balancované nebo fondy fondů (fondy, které investují do fondů). Tyto typy fondů kombinují bezpečnější formu investic (jako např. dluhopisové cenné papíry, pokladniční poukázky, spořicí účty) s rizikovými investicemi (akciemi).

Každý námořník ví, že řeky jsou klidnější a moře může nabídnout i bouře s pořádnými vlnami. Když si představíme hladinu moře či oceánu, tak nějak se pohybuje i křivka investičního výnosu těchto smíšených fondů. Hodnota každé investice kolísá, tedy stoupá a klesá podle vývoje finančního trhu. Vyšší rozmezí kolísání způsobuje podíl akcií v těchto fondech. Akcie se chovají jako počasí, které ovlivňuje velikost vln neboli graf zhodnocení smíšených fondů.

Chcete být námořníky ve světe investic, ale víte, že budete mít mořskou nemoc, že to vaše tělo nezvládne? Existuje řešení, je třeba se na cestu připravit. Vyzkoušíme tuto investici ve smíšených fondech pouze určitou částí svých naspořených peněz, a zhodnotíme, jak takovou plavbu zvládáme. Zároveň je nutné mít také více času pro tento typ investování. Čas léčí nejen mořskou nemoc, ale i investice. Čím více času budeme mít, tím více budou zůstávat v našich vzpomínkách příjemné zážitky spojené s tímto atraktivním stylem investičního cestování.

OHEŇ

Oheň je slovo, které vzbuzuje respekt už samotným jeho smyslem. Říká se, že oheň je dobrý sluha, ale špatný pán, tedy pozor na nebezpečí! Přesto, každý zkušený investor ví, že oheň není pouze možnost se spálit, ale zároveň je to něco jako „životní styl“. Oheň je energie, kterou nutně potřebujeme k přežití. Bez energie není teplo, nebudeme ani jezdit ani lítat. Dokonce oheň je prostředek si uvařit a dobře se najíst. Když to shrneme, bez tohoto živlu se neobejdeme.

Investor „námořník“ již poznal chuť investiční energie formou akcií, a tak hledá nové cesty a příležitosti. Stává se z něj dynamický investor „dobrodruh“. Díky svému dlouhodobému investičnímu horizontu může více riskovat a hledat další koření života. Každý z nás se v životě spálil a je to dobře, protože bez negativní zkušenosti není poučení. Cesta bez překážek vás nenaplní takovou radostí, se kterou oslavujete dosažený úspěch.

Vývoj grafů akciových fondů má podobu plamenů. Je proto třeba zisk v akciových fondech posílit a zabezpečit investovaným časem.  Dobrodružství, které je podloženo dlouhodobým investováním, je nutné více rozkládat. Akciové fondy nabízejí rozložení/diverzifikaci podle území (ČR, Evropa, Amerika, Asie, ekonomicky vyspělé nebo rozvojové země) a také podle odvětví (např. strojírenství, bankovnictví, telekomunikace, zdravotnictví, IT apod.).  Popis investiční strategie fondů (plán – co a kam investují) je k dohledání ve „Statutu“ (obchodních podmínkách) každého z nich. Dobrodružství v tomto akciovém světě je nutné podpořit emocionální stabilitou a hlavně trpělivostí.

VZDUCH

Vzduch, jako živel, je pro nás ten nejdůležitější element. Bez něj nepřežijeme více než pár minut. Je všude kolem nás, nemůžeme se mu vyhnout ani se před ním schovat.  Vzduch pro investiční svět jsou „informace“. Pro investora jsou to základní informace typu jako právní předpisy, poplatková politika fondů nebo různé informační dotazníky a zároveň veškeré zprávy o světovém  dění.  Je též třeba zdůraznit daňovou povinnost s vazbou na dobu držení fondů. V současné době se zisk z těchto investic daní za dobu kratší než 3 roky.

Informace ať už denní, měsíční či roční ovlivňuje trend finančních trhů. Ten přímo působí na vývoj cenných papírů (akcií, dluhopisů) a tedy i fondů. Představme si, že letíme balónem a jsme závislí na směru větru, ale zároveň také na tom, jak je tento balón řízen. Vítr jsou informace a ten kdo řídí směr balónu je správce fondu, který rozhoduje, jak s našimi  prostředky bude nakládat. Tedy jinými slovy to znamená, že váš výběr investiční strategie a typu fondu určuje, jak má být zainvestováno.

Relativni vykonnost fondu v case

Všechny 4 živly jsou důležité a v investičním světě mají smysl. Tedy je nutností využívat jejich výhod a pracovat s jejich nevýhodami. Zvažte, jaký typ investora jste, jakou máte zkušenost a povahu.

Podle toho se rozhodněte, kterou investici a v jakém poměru využijete např. jste-li:

Typy investoru

Kolektivní investování je vhodný prostředek jak se zajistit na budoucnost či si splnit své tužby. Zároveň buďme zodpovědní k riziku, jehož nevýhodu řešme dostatečným časovým horizontem a eliminujme pravidelnými investicemi. Pravidelnost vkladů snižuje riziko a tvoří průměrné hodnoty, které vás z dlouhodobého hlediska příjemně překvapí a povedou vás k investiční nezávislosti.

Nezapomeňte, že příliš konzervativní přístup je velmi drahý.

Například: Je vám 30 let, máte příjem cca 30 000,- a zájem mít rentu za 30 let v té samé výši.  Při inflaci 2% ročně je nutné vytvořit kapitál 5 100 000,- (renta od 60 do 85 let).

Mesicni investice

Konzervativní investor, který investuje pouze do fondů dluhopisových, by měl spořit více jak  10 000 CZK měsíčně. Naopak dynamickému investorovi bude stačit částka o něco větší než je 4 000 CZK měsíčně.

Volme tedy ve finančním investování mezi čtyřmi živly s rozvahou, ale i s příjemným mrazením z rizika s tím spojeným.

Rubriky: Finance Ostatní, Investice | 1 komentář

3 x PROČ – POJIŠTĚNÍ?

Také máte husí kůži, když slyšíte slovo „pojištění“?

A proč?

Kdysi dávno lidi žijící v Čechách měli jinou životní situaci a jistoty daný státem. Když se dostali do zdravotních problémů nebo do důchodového věku, jejich příjmy byly stále natolik zajímavé, že nestrádali a mohli dále důstojně žít. Avšak jednoho krásné dne Češi snili o svobodě a začali cinkat klíči za získání volnosti. Otevřeli si tak cestu k dobrodružství, na které nebyli až tak připraveni. Díky tomu se jim uvolnili nejen hranice pro cestování, ale zároveň vznikla i povinnost se o sebe postarat a vytvořit si vlastní jistoty příjmu.  Výsledkem bylo, že přicházeli na trh nové finanční společnosti a pojišťovny, které od té doby poskytují možnosti, jak si vytvořit vlastní finanční zázemí a finanční svobodu. A tak nakonec bylo třeba, aby i Češi pochopili svou vlastní zodpovědnost a využívali pojistných produktů dle potřeby, možností a vlastních cílů. Jak důstojně strávit chvíle, kdy zasáhne osud nešťastnou náhodou, nebo prostě jen chtějí v klidu dožit stáří.

A proč?

Už jste se někdy zamysleli, kdy má člověk pocit bezpečí?

 • Když má kde složit hlavu
 • Když má vždy co do pusy
 • Když si může koupit věci, které potřebuje
 • Když může dělat věci, které ho baví
 • Když je zdravý

Máte pocit bezpečí a říkáte si, co by se vám asi tak mohlo stát?

 • Kde máte tu jistotu, že váš život bude procházka růžovou zahradou?
 • Kolik příběhů je třeba slyšet, aby člověk pochopil, že čert nikdy nespí?
 • Je skutečně vždy nutné se spálit, aby se člověk poučil a probudil do reality současného světa?

Jistotu v reálném světě je třeba si zasloužit a přesněji řečeno pojistit. Lidé, jejichž národ žije na základě kapitalistického základu staletí, chápou svou zodpovědnost vůči riziku. Nečekají, až nastane nemilé překvapení:

 • Ztráta zaměstnání nebo dokonce živitele rodiny
 • Výpadek příjmu z důvodu dlouhodobé nemoci, úrazu a stáří
 • Zničení bydlení různými způsoby ať už je to z důvodu počasí, nešikovnosti či stáří materiálu
 • Poškození cizí věci, například dítě rozbije svému kamarádovi ve škole mobil či počítač
 • Rizika spojená s jízdou v motorovém vozidle nebo cestováním do zahraničí

Je třeba se postavit na vlastní nohy a nečekat až přijde kouzelník. V případě potíží tu není stát, který pomůže, ale vaše vlastní zázemí formou různých druhů pojištění.

A proč?

Protože k zodpovědnosti vás nabádá i stát nabídkou daňového zvýhodnění investované částky do životního pojištění až do výše 24 tisíc korun ročně. Další motivátory by mohly být zaměstnavatelé, kteří od ledna 2017 mohou celkově přispívat na životní pojištění i penzijní produkt až 50 tisíc korun ročně.

Tato forma daňových odečtů je vlastně způsob si uvědomit, že co si sami nenaspoříte, to mít ve stáří prostě nebudete. Důchod, který nás čeká, nám možná nepokryje ani nájem za bydlení. Proto, prosím, vytvořte si vlastní jistoty. Každý z nás je strůjcem svého štěstí. 

Rubriky: Finance Ostatní, Pojištění | Napsat komentář